All posts by sh8x

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” zawiadamia, że w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej CK „KŁOBUK” w Mikołajkach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w głosowaniu jawnym.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Walnego Zebrania:

  • Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia MUTW (merytorycznego i finansowego).
 7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Przyjęcie uchwał.
 10. Wybory władz Stowarzyszenia – członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Przyjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBOWIĄZKOWA!

Wyjazd na Wiosenne Spotkanie z Morzem

Wyjazd do Krynicy Morskiej na „Wiosenne Spotkanie z Morzem” w dniu 15.05.2023 (poniedziałek) o godzinie 7:00 z parkingu przy Biedronce.

Spotkanie z morzem (2023)

Tegoroczne „spotkanie z morzem” odbędzie się w terminie 15-22 maja 2023 r. w Krynicy Morskiej – ośrodek „PERKOZ”. Koszt wycieczki – 1200 złotych. Zapisy do 15 lutego 2023 r. u pani K. Chojnackiej (tel. 502 260 095).

„Jak co roku od lat…”

No właśnie! W pierwszych dniach października wieczorne spotkanie rozpoczyna uroczyste „Gaudeamus igitur”. Radosne „Vivat Academia Vivant Professores” w wykonaniu zespołu „Uśmiech” pierwszy raz zabrzmiało dokładnie 6 października 2016 roku. To dzięki panu Leszkowi Engwertowi co roku ciągle młode panie sławią naszą rodziną „Alma Mater”, jak ośmielę się nieskromnie określić Stowarzyszenie „Mikołajski Uniwersytet III Wieku”. W […]

Wystawa malarska „Pejzaże serca”

W Bibliotece Miejskiej w Mikołajkach, dzięki uprzejmości pani Renaty Gawlińskiej, można codziennie kontemplować dzieła artystów zrzeszonych w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Ekspozycja nosi tytuł „Pejzaże serca”. Jest odzwierciedleniem uczuć, przeżyć i wiedzy twórczyń obrazów, bowiem – jak mówił Witold Gombrowicz – „artystą jest się dlatego, że wie się coś, czego ludzie nie wiedzą”.

„Gaudeamus…” – kolejny rok akademicki

Po raz piąty zabrzmiało uroczyście „Gaudeamus igitur”, po raz piąty pan Leszek Engwert składa ukłon razem z członkiniami zespołu „Uśmiech”, po raz piąty Prezes Stowarzyszenia uroczyście wypowiada znaną formułkę: „Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty.