Inne ogłoszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” zawiadamia, że w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej CK „KŁOBUK” w Mikołajkach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w głosowaniu jawnym.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Walnego Zebrania:

  • Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia MUTW (merytorycznego i finansowego).
 7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Przyjęcie uchwał.
 10. Wybory władz Stowarzyszenia – członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Przyjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBOWIĄZKOWA!