„Malowanie jest odkrywaniem siebie”

„Malowanie jest odkrywaniem siebie”

Tę oczywistą prawdę po raz kolejny stwierdziliśmy podczas wernisażu w „Mazurskim Parku Krajobrazowym” w Krutyni.

Wystawa prac malarskich twórczyń „Uniwersytetu III Wieku” w Mikołajkach pod wymownym tytułem „Pejzaże życia” ponownie zachwyciła i głęboko wzruszyła, ponieważ wyzwoliła pokłady przeżyć, które powodują tęsknotę za pięknem człowieczym.

Jak mówił Simonides z Kos – „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem”. Zatapiając się w obrazach, odczuwało się powiew wiatru wśród drzew, widziało się błysk promieni słońca prześlizgujących się po drobnych falach jeziornych wód, słyszało się poszum listowia starych, rosochatych wierzb usadowionych na polnych miedzach.

Wystawione prace obrazują rozwój duchowy artystek oraz doskonalenie technik malarskich. Wystawę „Pejzaże życia” można podsumować słowami „Malowanie jest odkrywaniem siebie”, a ponieważ „sam fakt bycia artystą jest sukcesem”, składam gratulacje artystkom i ich mecenasowi – panu Pawłowi Gryce.

Wielkie podziękowanie wyrażam dyrektorowi „Mazurskiego Parku Krajobrazowego” w Krutyni za zorganizowanie wystawy „Pejzaże życia”.

Autorki prac: K. E. Głodek, Z. Kaczmarczyk, I. Kufel, D. Rupp-Janecka, A. Łępicka, E. Maliszewska, I. Zaręba, K. Zgorzali, A. Zawitowska.