O Uniwersytecie

“Jeszcze parę przygód z lasem…”

Dla wielu mieszkańców Mikołajek rok 2015 będzie szczególnie pamiętny, bowiem w maju powołano do życia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku (zwany w skrócie „MUTW”). Już na pierwszym Walnym Zebraniu spotkało się osiemdziesięciu sześciu studentów gotowych podjąć na nowo trud uczenia się…

Postawiliśmy przed sobą ambitne cele: będziemy aktywizować osoby starsze umożliwiając rozwijanie zainteresowań i realizowanie twórczych pasji, na które wcześniej nie było czasu; organizując wyprawy turystyczne, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii na różne koncerty; zachęcając do uczestniczenia w ważnych uroczystościach lokalnych oraz brania udziału w tzw. sekcjach, np. malarskich, wokalnych, tanecznych, sportowych, językowych… i nie tylko.

Bardzo ważną osobą, dobrym duchem Stowarzyszenia, od samego początku jego istnienia jest pani Justyna Kucharczyk, bowiem służy ona nam radą i pomocą.

Możemy także liczyć na życzliwą pomoc dyrektora Centrum Kultury „KŁOBUK”, pana Jarosława Puszko oraz pracowników CK – szczególnie panów Krzysztofa i Mateusza.

Nasze Stowarzyszenie zyskało również sympatię i zrozumienie władz miasta, co przekłada się na uzyskiwanie dotacji na działalność statutową.

Kolejne lata działalności MUTW to organizowannie wypraw turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowych, wyjazdów na koncerty, spektakle teatralne, uczestniczenie w prelekcjach, warsztatach, spotkaniach.

Wyprawy objęływiele krain naszej Ojczyzny. Podziwialiśmy piękno Tatr, Bieszczad, Karkonoszy i Sudetów, zachwycaliśmy się tajemniczością morza, zauroczyło nas Podlasie i jego kultura związana między innymi z tradycją i historią polskich Tatarów.

Przeżyliśmy wspaniałe chwile oglądając spektakle, słuchając koncertów, uczestnicząc w wielkich widowiskach (np. występ Chóru Aleksandrowa, koncert zespołu Mazowsze).

Jednoczymy w Stowarzyszeniu ludzi żądnych przygód, głodnych nowych wrażeń i odkrywania tajemnic życia. Realizujemy swoje pasje w różnych dziedzinach. Mamy sekcję malarską, zespół piosenki biesiadnej, organizujemy zajęcia gimnastyki, jogi oraz pływania, uczymy się języków obcych.

W kręgu życzliwych sobie dobrych znajomych uczymy się, bawimy, dyskutujemy, stajemy się mądrzejsi, lepsi i bardziej wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka.

„Morze – góry i Mazury” – to hasło charakteryzujące działalność naszego Stowarzyszenia, chociaż na pewno nie będziemy zamykać się w granicach naszego kraju. Przed nami wiele nowych dróg, wiele tajemnic do odkrycia, wiele ścieżek do zbadania, wiele cudów do obejrzenia.

Do zobaczenia na szlakach!

Kazimiera Dąbrowska
Prezes Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku”