Rok akademicki w fotografiach: 2015/16

Rok akademicki w fotografiach: 2015/16

Poniżej przestawiamy fotograficzne podsumowanie roku akademickiego 2015/16 w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Zachęcamy do przypomnienia sobie miło spędzonych chwil na różnych spotkaniach, uroczystościach i wycieczkach!

Pierwsze zdjęcia Uniwersytetu

25 kwietnia 2015

Wyjazd do Warszawy na spektakl Mamma Mia

22 września 2015

Inauguracja roku akademickiego 2015/16

6 października 2015

Spotkania i wykłady

30 listopada – 8 grudnia 2015

Zajęcia fotograficzne

1 grudnia 2015

Orszak Trzech Króli

06 stycznia 2016

Wycieczka do Gdyni do Teatru Muzycznego

14 stycznia 2016

Zajęcia z gimnastyki leczniczej

19 stycznia 2016

Koncert Zbigniewa Wodeckiego w Filharmonii w Olsztynie

3 kwietnia 2016

Grupa Biesiadna po koncercie

13 maja 2016

Skrzypek na dachu” w Operze Podlaskiej

18 maja 2016

Zakończenie roku akademickiego 2015/16

15 czerwca 2016