Rok akademicki w fotografiach: 2020/21

Rok akademicki w fotografiach: 2020/21

Poniżej przestawiamy fotograficzne podsumowanie roku akademickiego 2020/21 w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Zachęcamy do przypomnienia sobie miło spędzonych chwil na różnych spotkaniach, uroczystościach i wycieczkach!

Krynica Morska

08-15 maja 2021