Rok akademicki w fotografiach: 2021/22

Rok akademicki w fotografiach: 2021/22

Poniżej przestawiamy fotograficzne podsumowanie roku akademickiego 2021/22 w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Zachęcamy do przypomnienia sobie miło spędzonych chwil na różnych spotkaniach, uroczystościach i wycieczkach!

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

4 października 2021

Żyj kolorowo – IV Wystawa Grupy Malarskiej

5 marca 2022