Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia MUTW zawiadamia, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się 07.06.2024r. (piątek) o godz. 18:00 w Sali widowiskowej CK Kłobuk.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad i porządku obrad.
 4. Wybór komisji Skrutacyjnej i komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie uchwał.
 9. Wybór wiceprezesa Zarządu.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu
Kazimiera Dąbrowska

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).