Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd MUTW zwołuje w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury „KŁOBUK” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III Wieku” z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór przewdniczącego Zebrania i protokolanta.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Sprawozdanie finansowe.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Walne wnioski i zakończenie obrad.

Obecność członków MUTW obowiązkowa.